สำนักงานประมงจังหวัดตรังมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ด้านประมงในชุมชน

ร่วมมอบอุปกรณ์วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ให้แก่ ก.. [2021-10-15 ] ร่วมมอบอุปกรณ์วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ให้แก่ ก.. [2021-10-14 ] กิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการแปรรูปผลิต.. [2021-10-12 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-11 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-11 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-07 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-05 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-04 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-04 ] กิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการแปรรูปผลิต.. [2021-10-04 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดตรังมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ด้านประมงในชุมชน  

 เผยเเพร่: 2021-10-04  |  อ่าน: 72 ครั้ง

 

         วันที่ 6 กันยายน 2564 นายโกวิทย์  เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอหาดสำราญและประมงอำเภอปะเหลียนได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเจ้าของศูนย์ที่เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง ศพก. เครือข่ายด้านประมง เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ด้านประมงในชุมชนเพื่อให้เป็นจุดถ่ายทอดการเลี้ยงสัตว์น้ำในครัวเรือนเพื่อบริโภคเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในภาวะวิกฤตและหากเหลือจากการบริโภคก็สามารถขายเป็นรายได้ให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มโดยได้สนับสุนนพันธุ์ปลาดุกรัสเซีย พันธุ์ปลานิล พันธุ์ปลากดเหลือง อาหารปลาดุกขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ กระชังมุ้งเขียวอนุบาลปลา และกล่องพลาสติกเลี้ยงปู ให้ ศพก.เครือข่ายด้านประมง 12 ราย (แห่ง) อำเภอปะเหลียน 6 ราย อำเภอหาดสำราญ 6 รายทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมงจำนวน 12 ราย(แห่ง)ใช้ในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านประมงในชุมชนตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

          สำหรับในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ได้สนับสนุนวัสดุการเกษตรให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมงทั้งจังหวัดใน 10 อำเภอ รวม 60 แห่ง จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 119,500 บาท ได้แก่ กระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ กล่องพลาสติกเลี้ยงปู พันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่พันธุ์กบ ปลากดเหลือง ปลาจาระเม็ด ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาทับทิม ปลานิล ปลาหมอ รวมทั้งอาหารกบ อาหารปลากินพืช และปลากินเนื้อ เพื่อให้เกษตรกรไปดำเนินการเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ ศพก.ด้านประมงให้กับชุมชนต่อไป