ติดตามงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง กิจกรรมการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้ง (ยิ้ม)

ร่วมมอบอุปกรณ์วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ให้แก่ ก.. [2021-10-15 ] ร่วมมอบอุปกรณ์วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ให้แก่ ก.. [2021-10-14 ] กิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการแปรรูปผลิต.. [2021-10-12 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-11 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-11 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-07 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-05 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-04 ] ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูล.. [2021-10-04 ] กิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการแปรรูปผลิต.. [2021-10-04 ]
อ่านทั้งหมด 

ติดตามงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง กิจกรรมการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้ง (ยิ้ม) 

 เผยเเพร่: 2021-10-04  |  อ่าน: 66 ครั้ง

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายศุภมงคล สกุลราช ประมงอำเภอสิเกา และนางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฎิบัติการ ร่วมกับนางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง นายสุวิทย์ รอดรัตน์ รองประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง ตรวจสอบการซื้อขายกุ้ง และตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณกุ้ง ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง กิจกรรมการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้ง (ยิ้ม)(กุ้ง) วันนี้เป็นการจับกุ้งรายแรกของโครงการฯ เกษตรกรชื่อนายสมพงศ์ ชูเวชชะ ที่ตั้งฟาร์ม ม.2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง กุ้งที่จับได้มีน้ำหนัก 3,550 กก. ราคา 145 บาท ส่งขายแม่ค้าที่ จ.สงขลา ซึ่งทางสนง.พาณิชย์ จ.สงขลาจะตรวจสอบการซื้อขายกุ้ง โดยเกษตรกรต้องขายกุ้งให้กับตลาดภายในประเทศได้แก่ แม่ค้าหรือร้านค้าเกษตรกรต้องไม่ขายกุ้งให้กับห้องเย็นหรือโรงงาน เกษตรกรจึงจะได้รับค่าชดเชยส่วนต่างราคาในอัตรากิโลกรัมละ20บาท