ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ “อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง"

เตรียมความพร้อมกลุ่มอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื.. [2021-09-15 ] เตรียมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ .. [2021-09-15 ] ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง .. [2021-09-13 ] สำนักงานประมงได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ.. [2021-09-13 ] สำนักงานประมงมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ.. [2021-09-13 ] ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง .. [2021-09-10 ] สำนักงานประมงมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ.. [2021-09-10 ] สำนักงานประมงจังหวัดตรังมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ.. [2021-09-09 ] สำนักงานประมงจังหวัดตรังมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ.. [2021-09-09 ] สำนักงานประมงจังหวัดตรังมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ.. [2021-09-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ “อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง" 

 เผยเเพร่: 2021-09-09  |  อ่าน: 183 ครั้ง

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง นายศักดิ์ดา ทวีเมือง ประมงอำเภอห้วยยอด  และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรังมีการปล่อยปลาซิวควาย จำนวน 10,000 ตัว และปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม) จำนวน 30,000 ตัว ณ แหล่งน้ำหนานมดคัน ต. เขาปูน อ.ห้วยยอด จ. ตรัง โดยมีนายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด เป็นประธา

                โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ คือ ปลาขี้ขม ปลาซิวควาย เป็นปลาไทยที่มีความสำคัญ ในอดีตพบได้มากในแหล่งน้ำทั่วไป ประชาชนนิยมนำมาแกง เช่นแกงคั่วปลาขี้ขม แกงคั่วปลาซิว โดยเฉพาะประชาชนในจังหวัดตรังและจังหวัดอื่นๆในภาคใต้  จะนิยมรับประทานกันมาก ราคาก็ค่อนข้างสูง แต่ในปัจจุบันเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป แม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำต่างๆ ตื้นเขิน และการทำประมงผิดวิธี ทำให้สัตว์น้ำหลายชนิดในธรรมชาติจำนวนลดลงอย่างมาก ดังนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปลาไทยทั้งสองชนิดนี้  จึงได้รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาจากธรรมชาติมาเลี้ยงจนมีไข่  จึงได้ฉีดฮอร์โมนผสมเทียม และนำลูกปลาที่ได้จากการเพาะพันธุ์ มาปล่อยลงแหล่งต่างๆ ในจังหวัดตรังที่เหมาะสมเพื่อให้ขยายพันธุ์ต่อไป