สำนักงานประมงจังหวัดตรัง และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาในกระชังบ้านทอนหาน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และผู้ประกอบการร้านค้าขายสินค้าประมง มอบปลากะพงขาว จำนวน 45 กิโลกรัม และกุ้งทะเล จำนวน 30 กิโลกรัม ในโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เตรียมความพร้อมกลุ่มอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื.. [2021-09-15 ] เตรียมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ .. [2021-09-15 ] ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง .. [2021-09-13 ] สำนักงานประมงได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ.. [2021-09-13 ] สำนักงานประมงมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ.. [2021-09-13 ] ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง .. [2021-09-10 ] สำนักงานประมงมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ.. [2021-09-10 ] สำนักงานประมงจังหวัดตรังมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ.. [2021-09-09 ] สำนักงานประมงจังหวัดตรังมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ.. [2021-09-09 ] สำนักงานประมงจังหวัดตรังมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ.. [2021-09-09 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดตรัง และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาในกระชังบ้านทอนหาน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และผู้ประกอบการร้านค้าขายสินค้าประมง มอบปลากะพงขาว จำนวน 45 กิโลกรัม และกุ้งทะเล จำนวน 30 กิโลกรัม ในโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย 

 เผยเเพร่: 2021-09-09  |  อ่าน: 152 ครั้ง

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาในกระชังบ้านทอนหาน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และผู้ประกอบการร้านค้าขายสินค้าประมง มอบปลากะพงขาว จำนวน 45 กิโลกรัม และกุ้งทะเล จำนวน 30 กิโลกรัม ในโครงการ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยแก่โรงครัวพระราชทานฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง