สำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FCจังหวัดตรัง)จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เตรียมความพร้อมกลุ่มอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าประมงเพื.. [2021-09-15 ] เตรียมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ .. [2021-09-15 ] ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง .. [2021-09-13 ] สำนักงานประมงได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ.. [2021-09-13 ] สำนักงานประมงมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ.. [2021-09-13 ] ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง .. [2021-09-10 ] สำนักงานประมงมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ.. [2021-09-10 ] สำนักงานประมงจังหวัดตรังมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ.. [2021-09-09 ] สำนักงานประมงจังหวัดตรังมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ.. [2021-09-09 ] สำนักงานประมงจังหวัดตรังมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ.. [2021-09-09 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FCจังหวัดตรัง)จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

 เผยเเพร่: 2021-09-09  |  อ่าน: 117 ครั้ง

 

            วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ธนาคารปูม้าบ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ 2 ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

          ด้วยในวันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กรมประมงจึงจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำใน 76 จังหวัด ละ 500,000 ตัว ในห้วงเดือนมิถุนายน ซึ่งพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง กรมประมง ได้แก่ พันธุ์กุ้งแชบ๊วย ระยะ pL 18 จำนวน 700,000 ตัว และพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ขนาดน้ำหนัก 1 กรัม จำนวน 300 ตัว พันธุ์ปูขาว ขนาดน้ำหนัก 70-80 กรัม จำนวน 15 ตัว และได้รับการสนับสนุนลูกปูม้าระยะวัยอ่อน (ซูเอี้ย) จากธนาคารปูม้าบ้านนาชุมเห็ด จำนวน 2,400,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 3,100,315 ตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FCจังหวัดตรัง) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ อีกทั้งเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ