สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำการประมงผิดกฎหมาย พร้อมประชาสัมพันธ์ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558


[2023-06-02] ประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ด้านการประมง.. [2023-06-02] ประมงอำเภอพุนพิน ประชาสัมพันธ์ด้านประมง.. [2023-06-02] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงาน.. [2023-06-02] ห้ามทำการประมงทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2566 ถึงวันที่ 15 ส.ค. 256.. [2023-06-01] ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ติดตามผลการดำเนินคดีด้านประมง.. [2023-06-01] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนา.. [2023-06-01] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ครั้งที่.. [2023-06-01] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุม Focus Group พิจารณาร.. [2023-06-01] ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ด้านประมง.. [2023-06-01] ประมงอำเภอบ้านนาสาร ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำการประมงผิดกฎหมาย พร้อมประชาสัมพันธ์ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

     วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายสุวิท ชูช่วย ประมงอำเภอดอนสัก พร้อมด้วย นายสุวิชา ใจเปี่ยม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำการประมงผิดกฎหมาย พร้อมประชาสัมพันธ์ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ณ บ้านบางฟน้ำจืด อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี