สำนักงานประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ส่งมอบพันธุ์ปลานิลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566


[2023-05-29] ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ขับเคลื่อนด้านประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข.. [2023-05-29] ประมงอำเภอพุนพิน ลงพื้นที่ติดตาม?การดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเ.. [2023-05-29] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื.. [2023-05-28] บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566.. [2023-05-27] อธิบดีกรมประมง ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบ.. [2023-05-27] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมและร่วมชุดเฉพาะกิจตรวจสถาน.. [2023-05-27] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “เปลี่ยนแนวทาง ปรับ.. [2023-05-26] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและห.. [2023-05-26] ประมงอำเภอไชยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการปักหลักไม้ไผ่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์.. [2023-05-26] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ส่งมอบพันธุ์ปลานิลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

     วันที่ 27 มีนาคม 2566 นางสำรวย ชุมวรฐายี ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้ส่งมอบพันธุ์ปลานิลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566 จำนวน 35 ราย รายละ 500 ตัว ณ ศาลาประชาคม ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี