สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism – NRM)


[2023-05-29] ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ขับเคลื่อนด้านประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข.. [2023-05-29] ประมงอำเภอพุนพิน ลงพื้นที่ติดตาม?การดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเ.. [2023-05-29] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื.. [2023-05-28] บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566.. [2023-05-27] อธิบดีกรมประมง ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบ.. [2023-05-27] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมและร่วมชุดเฉพาะกิจตรวจสถาน.. [2023-05-27] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “เปลี่ยนแนวทาง ปรับ.. [2023-05-26] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและห.. [2023-05-26] ประมงอำเภอไชยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการปักหลักไม้ไผ่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์.. [2023-05-26] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism – NRM)  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

     วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism – NRM) ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงฯ, ผู้แทนภาคประมง และนายกสมาคมประมงสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 7 สุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี