สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566


[2023-05-28] บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566.. [2023-05-27] อธิบดีกรมประมง ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบ.. [2023-05-27] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมและร่วมชุดเฉพาะกิจตรวจสถาน.. [2023-05-27] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “เปลี่ยนแนวทาง ปรับ.. [2023-05-26] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและห.. [2023-05-26] ประมงอำเภอไชยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการปักหลักไม้ไผ่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์.. [2023-05-26] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร.. [2023-05-26] ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่มอบเครื่องมือประมงให้กับครอบครัวที่ต้องก.. [2023-05-26] ประมงอำเภอท่าชนะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร.. [2023-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมใจพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักง.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

     วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวธนภร ฟักป้อม หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี