สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่


[2023-05-28] บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566.. [2023-05-27] อธิบดีกรมประมง ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบ.. [2023-05-27] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมและร่วมชุดเฉพาะกิจตรวจสถาน.. [2023-05-27] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “เปลี่ยนแนวทาง ปรับ.. [2023-05-26] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและห.. [2023-05-26] ประมงอำเภอไชยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการปักหลักไม้ไผ่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์.. [2023-05-26] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร.. [2023-05-26] ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่มอบเครื่องมือประมงให้กับครอบครัวที่ต้องก.. [2023-05-26] ประมงอำเภอท่าชนะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร.. [2023-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมใจพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักง.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

     วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายสุวิท ชูช่วย ประมงอำเภอดอนสัก พร้อมด้วยนายสุวิชา ใจเปี่ยม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ณ แพโกเข่ง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการปฏิบัติงาน มีเจ้าของเรือประมงมายื่นคำขอต่อใบอนุญาตใช้เรือ จำนวน 46 ลำ