สำนักงานประมงอำเภอเกาะพะงัน ลงพื้นที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขนาดตัวเรือตามที่กฎหมายกำหนด


[2023-06-02] ประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ด้านการประมง.. [2023-06-02] ประมงอำเภอพุนพิน ประชาสัมพันธ์ด้านประมง.. [2023-06-02] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงาน.. [2023-06-02] ห้ามทำการประมงทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2566 ถึงวันที่ 15 ส.ค. 256.. [2023-06-01] ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ติดตามผลการดำเนินคดีด้านประมง.. [2023-06-01] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนา.. [2023-06-01] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ครั้งที่.. [2023-06-01] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุม Focus Group พิจารณาร.. [2023-06-01] ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ด้านประมง.. [2023-06-01] ประมงอำเภอบ้านนาสาร ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอเกาะพะงัน ลงพื้นที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขนาดตัวเรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

     วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายอัศวิน แก้วคง ประมงอำเภอเกาะพะงัน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าสาขาเกาะพะงัน ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขนาดตัวเรือตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 2 ลำ คือ เรือโชคพูลทรัพย์วารี และเรือโชคศิริพัฒน์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ตามที่ผู้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือประมง