สำนักงานประมงอำเภอท่าชนะ เข้าร่วมงาน Open House "เปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านกอเตย"


[2023-06-02] ประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์ด้านการประมง.. [2023-06-02] ประมงอำเภอพุนพิน ประชาสัมพันธ์ด้านประมง.. [2023-06-02] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงาน.. [2023-06-02] ห้ามทำการประมงทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2566 ถึงวันที่ 15 ส.ค. 256.. [2023-06-01] ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ติดตามผลการดำเนินคดีด้านประมง.. [2023-06-01] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนา.. [2023-06-01] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ครั้งที่.. [2023-06-01] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุม Focus Group พิจารณาร.. [2023-06-01] ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ด้านประมง.. [2023-06-01] ประมงอำเภอบ้านนาสาร ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอท่าชนะ เข้าร่วมงาน Open House "เปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านกอเตย"  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

     วันที่ 21 มีนาคม 2566 นางพิไลพร ทองมาก ประมงอำเภอท่าชนะ เข้าร่วมงาน Open House "เปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านกอเตย" พร้อมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับคุณครูนักเรียน นำเสนอแปลงเรียนรู้ เรื่อง การเพาะแหนแดงในกระชัง เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลา และลดต้นทุนการผลิต ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสำนวน ทองศรี นายอำเภอท่าชนะ เป็นประธานเปิดงาน