สำนักงานประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ ออกตรวจยึดลอบพับ (ไอ้โง่)


[2023-05-28] บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566.. [2023-05-27] อธิบดีกรมประมง ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบ.. [2023-05-27] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมและร่วมชุดเฉพาะกิจตรวจสถาน.. [2023-05-27] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “เปลี่ยนแนวทาง ปรับ.. [2023-05-26] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและห.. [2023-05-26] ประมงอำเภอไชยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการปักหลักไม้ไผ่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์.. [2023-05-26] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร.. [2023-05-26] ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่มอบเครื่องมือประมงให้กับครอบครัวที่ต้องก.. [2023-05-26] ประมงอำเภอท่าชนะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร.. [2023-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมใจพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักง.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ ออกตรวจยึดลอบพับ (ไอ้โง่)  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

     วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายศิวะ ธนาพล ประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจริญพงศ์ สุขโข เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ลงพื้นที่ ออกตรวจยึดลอบพับ (ไอ้โง่) ซึ่งเป็นเครื่องมือผิดกฎหมายตามมาตรา 67 (2) จำนวน 44 ชุด ไม่พบผู้กระทำผิด ตรวจยึดพร้อมได้นำไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี