สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเรือประมง ขอเปลี่ยนประเภทเรือ เปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ จุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำประมง


[2023-05-28] บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566.. [2023-05-27] อธิบดีกรมประมง ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบ.. [2023-05-27] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมและร่วมชุดเฉพาะกิจตรวจสถาน.. [2023-05-27] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “เปลี่ยนแนวทาง ปรับ.. [2023-05-26] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและห.. [2023-05-26] ประมงอำเภอไชยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการปักหลักไม้ไผ่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์.. [2023-05-26] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร.. [2023-05-26] ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่มอบเครื่องมือประมงให้กับครอบครัวที่ต้องก.. [2023-05-26] ประมงอำเภอท่าชนะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร.. [2023-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมใจพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักง.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเรือประมง ขอเปลี่ยนประเภทเรือ เปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ จุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

     วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายสุวิท ชูช่วย ประมงอำเภอดอนสัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเรือประมง อ.สุภาพร ทะเบียน 634202923 เปลี่ยนประเภทเรือ เป็นเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป เรือวรวุฒิ ทะเบียน 509021919 และเรือ ป.อนุวัต ทะเบียน 634203199 ขอเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ จุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำประมง