สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานประมงอำเภอพระแสง ร่วมออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ สหกรณ์การเกษตรไทรทอง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


[2023-05-28] บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566.. [2023-05-27] อธิบดีกรมประมง ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบ.. [2023-05-27] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมและร่วมชุดเฉพาะกิจตรวจสถาน.. [2023-05-27] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “เปลี่ยนแนวทาง ปรับ.. [2023-05-26] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและห.. [2023-05-26] ประมงอำเภอไชยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการปักหลักไม้ไผ่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์.. [2023-05-26] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร.. [2023-05-26] ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่มอบเครื่องมือประมงให้กับครอบครัวที่ต้องก.. [2023-05-26] ประมงอำเภอท่าชนะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร.. [2023-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมใจพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักง.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานประมงอำเภอพระแสง ร่วมออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ สหกรณ์การเกษตรไทรทอง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

     วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววรางคนา เอกวรรณัง ประมงอำเภอพระแสง พร้อมด้วย นางสาวศรีประภา บุตรดามา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวซารีฟ๊ะ ปุเตะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ สหกรณ์การเกษตรไทรทอง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานประมงอำเภอพระแสง มีการให้บริการแจกเอกสาร ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกพันธุ์แหนแดง และพันธุ์ผำ เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปขยาย พันธุ์สำหรับเป็นอาหารสัตว์น้ำต่อไป มีผู้มารับบริการจำนวน 80 คน และนายนพดล จินดาพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้อนุเคราะห์พันธุ์ปลาตะเพียนเพื่อลงในสระ 200 ไร่ ตำบลไทรทอง จำนวน 30,000 ตัว