สำนักงานประมงอำเภอท่าชนะ บูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่


[2023-05-28] บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566.. [2023-05-27] อธิบดีกรมประมง ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบ.. [2023-05-27] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมและร่วมชุดเฉพาะกิจตรวจสถาน.. [2023-05-27] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “เปลี่ยนแนวทาง ปรับ.. [2023-05-26] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและห.. [2023-05-26] ประมงอำเภอไชยา ลงพื้นที่ตรวจสอบการปักหลักไม้ไผ่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์.. [2023-05-26] ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร.. [2023-05-26] ประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่มอบเครื่องมือประมงให้กับครอบครัวที่ต้องก.. [2023-05-26] ประมงอำเภอท่าชนะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร.. [2023-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมใจพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักง.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอท่าชนะ บูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

     วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางพิไลพร ทองมาก ประมงอำเภอท่าชนะ บูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ท่าชนะ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการปฎิบัติงานดังนี้
     - รับคำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอออกใบอนุญาตใช้เรือประมง จำนวน 12 ลำ
     - รับคำขอใบอนุญาตใช้เรือประมง จำนวน 7 ลำ
     - ตรวจสอบเรือประมง จำนวน 7 ลำ
     - ให้คำแนะนำแก่เจ้าของเรือ กรณีไม้ที่ตอกอัตลักษณ์เรือชำรุด ต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเพื่อขอตอกอัตลักษณ์ใหม่ในเรือลำเดิม จำนวน 3 ราย
     - ให้คำแนะนำชาวประมง กรณี การเปลี่ยนแปลงตัวเรือ หรือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์