สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


[2023-03-17] สำนักงานประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรัก.. [2023-03-17] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดรายการวิทยุ ในรายการแวดวงประมง ทาง.. [2023-03-17] สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าสุราษฎร์ธ.. [2023-03-17] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งสมาช.. [2023-03-17] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเ.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมวางแผนการตรวจการกระทำคว.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินโครงการ.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานประมงอำเภอพระแสง ร่วมออกให้.. [2023-03-14] สำนักงานประมงอำเภอท่าชนะ บูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุรา.. [2023-03-14] โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 สำหรับ.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


     วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพร เกื้อสกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวปริชาติ สงช่วย นิติกรปฏิบัติการ และ นายเจริญพงษ์ สุขโข เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน จัดการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาคดีเปรียบเทียบปรับจำนวน 1 คดี ตามคดีอาญาที่ 4/2566 ข้อกล่าวหาตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38 “ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ” มาตรา 71 (1) ประกอบประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 1 บทกำหนดโทษตามมาตรา 130 และมาตรา 147 ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการเปรียบเทียบปรับ และได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบจำนวนค่าปรับแล้ว