สำนักงานประมงอำเภอวิภาวดี ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่โภชนากรจากส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง ฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย


[2023-03-17] สำนักงานประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรัก.. [2023-03-17] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดรายการวิทยุ ในรายการแวดวงประมง ทาง.. [2023-03-17] สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าสุราษฎร์ธ.. [2023-03-17] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งสมาช.. [2023-03-17] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเ.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมวางแผนการตรวจการกระทำคว.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินโครงการ.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานประมงอำเภอพระแสง ร่วมออกให้.. [2023-03-14] สำนักงานประมงอำเภอท่าชนะ บูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุรา.. [2023-03-14] โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 สำหรับ.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอวิภาวดี ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่โภชนากรจากส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง ฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


     วันที่ 20 มกราคม 2566 นายภคิน ปานะบุตร ประมงอำเภอวิภาวดี ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่โภชนากรจากส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง เพื่อฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ จำนวน 3 รายการ ได้แก่

     1. เกี๊ยวปลาทอด

     2. น้ำพริกตาแดง

     3. แหนมปลา

     ให้แก่นักเรียน จำนวน 30 คน ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี