สำนักงานประมงอำเภอเกาะพะงัน ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงและแรงงานในภาคการประมง ท้องที่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


[2023-03-17] สำนักงานประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรัก.. [2023-03-17] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดรายการวิทยุ ในรายการแวดวงประมง ทาง.. [2023-03-17] สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าสุราษฎร์ธ.. [2023-03-17] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งสมาช.. [2023-03-17] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเ.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมวางแผนการตรวจการกระทำคว.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินโครงการ.. [2023-03-15] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานประมงอำเภอพระแสง ร่วมออกให้.. [2023-03-14] สำนักงานประมงอำเภอท่าชนะ บูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุรา.. [2023-03-14] โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 สำหรับ.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอเกาะพะงัน ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงและแรงงานในภาคการประมง ท้องที่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


     วันที่ 20 มกราคม 2566 นายอัศวิน แก้วคง ประมงอำเภอเกาะพะงัน ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงและแรงงานในภาคการประมง ท้องที่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้มีหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานประมงอำเภอเกาะพะงัน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน และศูนย์บริการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจเรือไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน การค้ามนุษย์ และเครื่องมือประมงผิดกฎหมายแต่อย่างใด