[2023-01-24] สำนักงานประมงอำเภอเกาะพะงัน ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประส.. [2023-01-24] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจั.. [2023-01-24] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังห.. [2023-01-24] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเจ้าหน้าที่ของ KFT จากประเทศญี่ปุ่น.. [2023-01-24] สำนักงานประมงอำเภอบ้านนาเดิม ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการ.. [2023-01-24] สำนักงานประมงอำเภอวิภาวดี ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่โภชนากรจากส่วนโค.. [2023-01-24] สำนักงานประมงอำเภอไชยา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ.. [2023-01-24] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแผนการดำเนินงา.. [2023-01-24] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อเท็จจร.. [2023-01-24] สำนักงานประมงอำเภอเกาะพะงัน ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงและแรงงานในภาคการ.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 12 สิงหาคม 2565