การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้


[2023-03-29] สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำการประมงผิดกฎหมาย พร้อมป.. [2023-03-29] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการเสริมสภาพ.. [2023-03-29] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหารือ เตรียมการดำเนินกา.. [2023-03-28] สำนักงานประมงอำเภอกาญจนดิษฐ์ ส่งมอบพันธุ์ปลานิลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโค.. [2023-03-28] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตรวจคัดกรอ.. [2023-03-28] สำนักงานประมงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาส.. [2023-03-27] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ด.. [2023-03-27] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์แล.. [2023-03-27] สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงา.. [2023-03-27] สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุร.. อ่านทั้งหมด 

การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้