ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC)

ข้อควรปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำในสถานการณ์โรคระบาด COVI.. [2021-01-22 ] Keep soil, protect biodiversity:รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน.. [2020-12-02 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำกา.. [2020-11-03 ] ประกาศกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เรื่องกำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออ.. [2020-11-03 ] ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกเครื่องมือรับรอง เเละการอนุญาตจำหน่ายสินค้.. [2020-10-26 ] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.. [2020-10-15 ] แจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกาารเพาะเลี้ยงกุ้งทะ.. [2019-10-25 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator.. [2019-10-22 ] พิธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561.. [2018-09-17 ] แจ้งครอบครองจระเข้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต.. [2018-08-02 ]

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC) 

 เผยเเพร่: 2018-08-02  |  อ่าน: 811 ครั้ง

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC) เพื่อในหน่วยงานของกรมประมง สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีการประสานงานบูรณาการร่วมกันวางแผนและร่วมปฏิบัติให้สำเร็จตามภารกิจหน้าที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต