วันที่ 7 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำ ฯ และประชาสัมพันธ์การขยายเวลาลงเลี้ยงกุ้งตามโครงการเพิ่มขีดความ สามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561แก่นายปรีชา นาคนิยม (SILVERSEA AQUACULTURE) และเจ้าหน้าที่โรงเพาะและผลิตกุ้งทะเล ต. โคกกลอย อ. ตะกั่วทุ่ง จ .พังงา

กิจกรรมปล่อยกุ้ง.. [2021-05-05 ] งาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาด จังหวัดพังงา ประจำปี 2564” ในระหว่างว.. [2021-04-05 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเ.. [2021-03-17 ] นำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นที่คุระบุรี เยี่ยมชมการเลี้ยงหอยขมใ.. [2021-01-13 ] ประชุมชี้แจงกรอบกิจกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากร ประมงท้องถิ่นโด.. [2021-01-11 ] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ลงพื้นที.. [2021-01-11 ] เข้าร่วมประชุมจัดทำ แผนเผชิญเหตุทางทะเลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 (ด้านทะ.. [2021-01-08 ] วันที่ 7 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจ.. [2021-01-07 ] โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งจั.. [2021-01-06 ] จัดประชุมขี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง.. [2021-01-06 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 7 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำ ฯ และประชาสัมพันธ์การขยายเวลาลงเลี้ยงกุ้งตามโครงการเพิ่มขีดความ สามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561แก่นายปรีชา นาคนิยม (SILVERSEA AQUACULTURE) และเจ้าหน้าที่โรงเพาะและผลิตกุ้งทะเล ต. โคกกลอย อ. ตะกั่วทุ่ง จ .พังงา 

 เผยเเพร่: 2021-01-06  |  อ่าน: 118 ครั้ง