วันที่ 7 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำ ฯ และประชาสัมพันธ์การขยายเวลาลงเลี้ยงกุ้งตามโครงการเพิ่มขีดความ สามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561แก่นายปรีชา นาคนิยม (SILVERSEA AQUACULTURE) และเจ้าหน้าที่โรงเพาะและผลิตกุ้งทะเล ต. โคกกลอย อ. ตะกั่วทุ่ง จ .พังงา

นำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นที่คุระบุรี เยี่ยมชมการเลี้ยงหอยขมใ.. [2021-01-13 ] ประชุมชี้แจงกรอบกิจกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากร ประมงท้องถิ่นโด.. [2021-01-11 ] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ลงพื้นที.. [2021-01-11 ] เข้าร่วมประชุมจัดทำ แผนเผชิญเหตุทางทะเลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 (ด้านทะ.. [2021-01-08 ] วันที่ 7 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจ.. [2021-01-07 ] โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งจั.. [2021-01-06 ] จัดประชุมขี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง.. [2021-01-06 ] งานดินโลก.. [2020-12-09 ] ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น.วันต่อต้านคอร์รัปชันสา.. [2020-12-09 ] วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น... [2020-12-09 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 7 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เข้าตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำ ฯ และประชาสัมพันธ์การขยายเวลาลงเลี้ยงกุ้งตามโครงการเพิ่มขีดความ สามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561แก่นายปรีชา นาคนิยม (SILVERSEA AQUACULTURE) และเจ้าหน้าที่โรงเพาะและผลิตกุ้งทะเล ต. โคกกลอย อ. ตะกั่วทุ่ง จ .พังงา 

 เผยเเพร่: 2020-12-09  |  อ่าน: 56 ครั้ง