กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

กิจกรรมปล่อยกุ้ง.. [2021-05-05 ] งาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาด จังหวัดพังงา ประจำปี 2564” ในระหว่างว.. [2021-04-05 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเ.. [2021-03-17 ] นำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นที่คุระบุรี เยี่ยมชมการเลี้ยงหอยขมใ.. [2021-01-13 ] ประชุมชี้แจงกรอบกิจกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากร ประมงท้องถิ่นโด.. [2021-01-11 ] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ลงพื้นที.. [2021-01-11 ] เข้าร่วมประชุมจัดทำ แผนเผชิญเหตุทางทะเลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 (ด้านทะ.. [2021-01-08 ] วันที่ 7 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจ.. [2021-01-07 ] โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งจั.. [2021-01-06 ] จัดประชุมขี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง.. [2021-01-06 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-01-06  |  อ่าน: 108 ครั้ง

 

เรียน  รรก. ประมงจังหวัดพังงา
       วันที่  4  ธันวาคม  2563   ประมงอำเภอคุระบุรี  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นางขาว  ผู้นำท้องที่ ม.1  ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน  100,000  ตัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติประจำปี  2563  ณ ฝายบางหมาน  บ้านทับช้าง โดยมีนายวิจารณ์   จุนทวิจิตร  นายอำเภอคุระบุรี  เป็นประธาน