งาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาด จังหวัดพังงา ประจำปี 2564” ในระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดพังงา (หลังเก่า) โดยจังหวัดพังงา

กิจกรรมปล่อยกุ้ง.. [2021-05-05 ] งาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาด จังหวัดพังงา ประจำปี 2564” ในระหว่างว.. [2021-04-05 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเ.. [2021-03-17 ] นำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นที่คุระบุรี เยี่ยมชมการเลี้ยงหอยขมใ.. [2021-01-13 ] ประชุมชี้แจงกรอบกิจกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากร ประมงท้องถิ่นโด.. [2021-01-11 ] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ลงพื้นที.. [2021-01-11 ] เข้าร่วมประชุมจัดทำ แผนเผชิญเหตุทางทะเลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 (ด้านทะ.. [2021-01-08 ] วันที่ 7 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจ.. [2021-01-07 ] โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งจั.. [2021-01-06 ] จัดประชุมขี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง.. [2021-01-06 ]
อ่านทั้งหมด 

งาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาด จังหวัดพังงา ประจำปี 2564” ในระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดพังงา (หลังเก่า) โดยจังหวัดพังงา  

 เผยเเพร่: 2021-01-06  |  อ่าน: 33 ครั้ง

 

จังหวัดพังงาร่วมกับเหล่ากาชาดพังงา ได้กำหนดจัดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาด จังหวัดพังงา ประจำปี 2564” ในระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดพังงา (หลังเก่า) โดยจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา และสำนักงานประมงจังหวัดพังงา ดำเนินการจัดการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ศาลาเขาช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา

การแข่งขันประกวดปลากัดสวยงาม จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ปลากัดครีบสั้น หางพระจันทร์ ทุกประเภทสี และประเภทปลากัดป่าภาคใต้

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา มอบโล่รางวัล

พร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรในงาน

“เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564”

การประแข่งขันประกวดปลากัดสวยงาม จำนวน 2 ประเภท ผลการประกวด มีดังนี้

ประเภทปลากัดครีบสั้น หางพระจันทร์ครึ่งดวง ทุกประเภทสี

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ ศุภกานต์ พัฒโนทัย ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวกัญญารัตน์ สัตบุญ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายณัฐภาส นิมานนท์ ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมโล่รางวัล

ประเภทปลากัดป่าภาคใต้

รางวัลชนะเลิศ นายพงศภัค โชติกะ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายธีรภัทร ศรีเพ็ชร ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายณัฐภาส นิมานนท์ ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมโล่รางวัล