ประชุมหารือ การบริหารจัดการพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยทะเล การออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประเภทหอยทะเล ปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพทำการประมง และการบริหารจัดการพื้นที่ทำการประมงหอยสองฝา ในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้.. [2021-04-09 ] มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7436 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (.. [2021-04-08 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร ท่านที่ป.. [2021-04-08 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการเขต.. [2021-04-08 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักง.. [2021-04-08 ] ประกาศ !! กรมประมง ขอเชิญร่วมประกวดเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก.. [2021-04-05 ] โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “จิตอาสาปล่อยพ.. [2021-04-03 ] ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและสอบถามปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพทำการประมงของ.. [2021-04-03 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใ.. [2021-04-03 ] กรมประมง...เตรียมปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตั.. [2021-03-31 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมหารือ การบริหารจัดการพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยทะเล การออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประเภทหอยทะเล ปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพทำการประมง และการบริหารจัดการพื้นที่ทำการประมงหอยสองฝา ในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 เผยเเพร่: 2021-03-31  |  อ่าน: 100 ครั้ง