ประมงจังหวัดเพชรบุรี เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2563 โดยได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับ “สัตว์น้ำ” ปลอดภัยไร้โรค “โควิด–19” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานป.. [2021-05-07 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรม.. [2021-05-07 ] เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที.. [2021-05-05 ] การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง.. [2021-05-03 ] มอบเงินอุดหนุนให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านประมงชายฝั่ง กลุ่มประม.. [2021-04-29 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยประมงอำเภอบ้านแหลม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแ.. [2021-04-27 ] 7 ข้อกำหนดตาม มกษ.7432-2558 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำ.. [2021-04-22 ] การยื่นคำขอรับการรับรองมาตรฐานบังคับ มกษ.7432 และข้อกำหนดตาม มกษ.7432-.. [2021-04-22 ] การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ.. [2021-04-22 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการ.. [2021-04-20 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดเพชรบุรี เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2563 โดยได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับ “สัตว์น้ำ” ปลอดภัยไร้โรค “โควิด–19” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว 

 เผยเเพร่: 2021-04-20  |  อ่าน: 107 ครั้ง