ประมงจังหวัดเพชรบุรี เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2563 โดยได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับ “สัตว์น้ำ” ปลอดภัยไร้โรค “โควิด–19” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณ.. [2021-03-05 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดเพชรบุรี.. [2021-03-05 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์.. [2021-03-05 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี .. [2021-02-24 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงสำรวจพื้นที่การดำเนินโครงการเสวนาสร้างเครือข.. [2021-02-19 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีได้มอบเงินอุดหนุนให้กับองค์กรชุมชนประมงท้อ.. [2021-02-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับจังหวัด.. [2021-02-18 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายภูวนัย ชัยศรี ประมงอำเภอบ้านแหลม ได้ล.. [2021-02-16 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักง.. [2021-02-08 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเ.. [2021-02-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดเพชรบุรี เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2563 โดยได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับ “สัตว์น้ำ” ปลอดภัยไร้โรค “โควิด–19” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว 

 เผยเเพร่: 2021-02-08  |  อ่าน: 64 ครั้ง