กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อประกอบการจัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง (พื้นที่รอยต่อของลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี) โดยมีประมงจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณ.. [2021-03-05 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดเพชรบุรี.. [2021-03-05 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์.. [2021-03-05 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี .. [2021-02-24 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงสำรวจพื้นที่การดำเนินโครงการเสวนาสร้างเครือข.. [2021-02-19 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีได้มอบเงินอุดหนุนให้กับองค์กรชุมชนประมงท้อ.. [2021-02-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับจังหวัด.. [2021-02-18 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายภูวนัย ชัยศรี ประมงอำเภอบ้านแหลม ได้ล.. [2021-02-16 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักง.. [2021-02-08 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเ.. [2021-02-08 ]
อ่านทั้งหมด 

กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อประกอบการจัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง (พื้นที่รอยต่อของลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี) โดยมีประมงจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี 

 เผยเเพร่: 2021-02-08  |  อ่าน: 153 ครั้ง