กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อประกอบการจัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง (พื้นที่รอยต่อของลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี) โดยมีประมงจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานป.. [2021-05-07 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรม.. [2021-05-07 ] เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที.. [2021-05-05 ] การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง.. [2021-05-03 ] มอบเงินอุดหนุนให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านประมงชายฝั่ง กลุ่มประม.. [2021-04-29 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยประมงอำเภอบ้านแหลม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแ.. [2021-04-27 ] 7 ข้อกำหนดตาม มกษ.7432-2558 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำ.. [2021-04-22 ] การยื่นคำขอรับการรับรองมาตรฐานบังคับ มกษ.7432 และข้อกำหนดตาม มกษ.7432-.. [2021-04-22 ] การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ.. [2021-04-22 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการ.. [2021-04-20 ]
อ่านทั้งหมด 

กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อประกอบการจัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง (พื้นที่รอยต่อของลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี) โดยมีประมงจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี 

 เผยเเพร่: 2021-04-20  |  อ่าน: 205 ครั้ง