ประมงจังหวัดเพชรบุรี, ที่ปรึกษากรมประมง และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะ.. [2021-01-22 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี .. [2021-01-20 ] มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) .. [2021-01-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรม.. [2021-01-14 ] กรมประมง !!! ออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในกา.. [2021-01-12 ] กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโค.. [2021-01-11 ] ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ตรวจบูรณาการแรงงานใน.. [2021-01-11 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจบูรณาการ ก.. [2021-01-08 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนต.. [2021-01-04 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วน.. [2020-12-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดเพชรบุรี, ที่ปรึกษากรมประมง และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 เผยเเพร่: 2020-12-30  |  อ่าน: 98 ครั้ง