เจ้าหน้าที่งานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี และคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 100,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำสาธารณะ

กรมประมงเตือน !! เกษตรกรเฝ้าระวัง โรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน.. [2021-05-17 ] ประกาศ !! จดแจ้ง !! ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ซึ่งเป็นกิจการก.. [2021-05-17 ] ประกาศควบคุมเครื่องมือและวิธีทำการประมง พื้นที่บังคับใช้มาตรการฤดูสัตว.. [2021-05-13 ] ประชุมหารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน และเดินทางไปตรวจสอบก.. [2021-05-12 ] ประกาศ!! กรมประมง "ลอบพับได้" หรือ "ไอ้โง่" ใช้ หรือ มีไว้ครอบครอง เพื.. [2021-05-12 ] มอบเครื่องมือทำการประมง (อวนปู) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านประม.. [2021-05-11 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานป.. [2021-05-07 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรม.. [2021-05-07 ] เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที.. [2021-05-05 ] การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง.. [2021-05-03 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่งานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี และคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 100,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำสาธารณะ  

 เผยเเพร่: 2021-05-03  |  อ่าน: 289 ครั้ง