ประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศควบคุมเครื่องมือและวิธีทำการประมง พื้นที่บังคับใช้มาตรการฤดูสัตว.. [2021-05-13 ] ประชุมหารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน และเดินทางไปตรวจสอบก.. [2021-05-12 ] ประกาศ!! กรมประมง "ลอบพับได้" หรือ "ไอ้โง่" ใช้ หรือ มีไว้ครอบครอง เพื.. [2021-05-12 ] มอบเครื่องมือทำการประมง (อวนปู) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านประม.. [2021-05-11 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานป.. [2021-05-07 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรม.. [2021-05-07 ] เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที.. [2021-05-05 ] การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง.. [2021-05-03 ] มอบเงินอุดหนุนให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านประมงชายฝั่ง กลุ่มประม.. [2021-04-29 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยประมงอำเภอบ้านแหลม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแ.. [2021-04-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

 เผยเเพร่: 2021-04-27  |  อ่าน: 545 ครั้ง

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กรณีมีเรือประมงจากต่างพื้นที่เข้ามาทำการประมงโดยวิธีดำน้ำจับหอยทะเล (หอยครางและหอยกาบ) เป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการทำการประมงของชาวประมงในพื้นที่และทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีนายสุธา เภรีภาส ที่ปรึกษากรมประมง นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 เทศบาลเมือชะอำ ซึ่งมีชาวประมงเข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน โดยที่ประชุมมีมติให้ชุมชนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสมาชิกภายในชุมชนเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบุรีพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป