ประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGTFarm.com จำนวน 4 หล.. [2020-06-25 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564 จำนวน 4 สาขา.. [2020-06-25 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏ.. [2020-06-25 ] ประมงอำเภอเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะ.. [2020-06-25 ] ประมงอำเภอแก่งกระจาน ร่วมปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันขอ.. [2020-06-25 ] ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้นแก่เกษตรกรทฤฎีให.. [2020-06-11 ] ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. [2020-06-11 ] ร่วมประชุม VDO Conference การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใ.. [2020-06-05 ] ร่วมกิจกรรมบูรณาการการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความสะอาดพื้นที่.. [2020-06-05 ] วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พ.. [2020-06-04 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

 เผยเเพร่: 2020-06-04  |  อ่าน: 218 ครั้ง

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กรณีมีเรือประมงจากต่างพื้นที่เข้ามาทำการประมงโดยวิธีดำน้ำจับหอยทะเล (หอยครางและหอยกาบ) เป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการทำการประมงของชาวประมงในพื้นที่และทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีนายสุธา เภรีภาส ที่ปรึกษากรมประมง นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 เทศบาลเมือชะอำ ซึ่งมีชาวประมงเข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน โดยที่ประชุมมีมติให้ชุมชนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสมาชิกภายในชุมชนเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบุรีพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป