ร่วมจัดฝึกอบรมด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGTFarm.com จำนวน 4 หล.. [2020-06-25 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564 จำนวน 4 สาขา.. [2020-06-25 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏ.. [2020-06-25 ] ประมงอำเภอเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะ.. [2020-06-25 ] ประมงอำเภอแก่งกระจาน ร่วมปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันขอ.. [2020-06-25 ] ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้นแก่เกษตรกรทฤฎีให.. [2020-06-11 ] ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. [2020-06-11 ] ร่วมประชุม VDO Conference การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใ.. [2020-06-05 ] ร่วมกิจกรรมบูรณาการการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความสะอาดพื้นที่.. [2020-06-05 ] วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พ.. [2020-06-04 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมจัดฝึกอบรมด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2020-06-04  |  อ่าน: 139 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี โดยนางจารุณีย์ กาญจน์วิริยะ ประมงอำเภอแก่งกระจาน พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมวิเศษร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมนักเรียนจำนวน 30 คน มีรายการอาหารได้แก่ ปลาเส้นแดดเดียว นักเก็ตปลา ปอเปี๊ยะปลา ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและความปลอดภัย