ร่วมจัดฝึกอบรมด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ

ประกาศควบคุมเครื่องมือและวิธีทำการประมง พื้นที่บังคับใช้มาตรการฤดูสัตว.. [2021-05-13 ] ประชุมหารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน และเดินทางไปตรวจสอบก.. [2021-05-12 ] ประกาศ!! กรมประมง "ลอบพับได้" หรือ "ไอ้โง่" ใช้ หรือ มีไว้ครอบครอง เพื.. [2021-05-12 ] มอบเครื่องมือทำการประมง (อวนปู) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านประม.. [2021-05-11 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานป.. [2021-05-07 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรม.. [2021-05-07 ] เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที.. [2021-05-05 ] การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง.. [2021-05-03 ] มอบเงินอุดหนุนให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านประมงชายฝั่ง กลุ่มประม.. [2021-04-29 ] ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยประมงอำเภอบ้านแหลม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแ.. [2021-04-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมจัดฝึกอบรมด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-04-27  |  อ่าน: 347 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี โดยนางจารุณีย์ กาญจน์วิริยะ ประมงอำเภอแก่งกระจาน พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมวิเศษร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมนักเรียนจำนวน 30 คน มีรายการอาหารได้แก่ ปลาเส้นแดดเดียว นักเก็ตปลา ปอเปี๊ยะปลา ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการและการแปรรูปสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและความปลอดภัย