นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวนภาภรณ์ พวงจันทร์ นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566


[2023-05-30] ประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของชาวประมง กรณีชาวป.. [2023-05-30] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรม.. [2023-05-26] ร่วมออกบูธในงาน “Fisherman Shop Festival” ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.. [2023-05-26] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-24] ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการครอบครองสัตว์ป.. [2023-05-23] ร่วมกันกำจัดปลาหมอสีคางดำในพื้นที่คลองบางทะลุ หมู่ 1 ตำบลหาดเจ้าสำราญ.. [2023-05-23] เข้าประชุมหารือการดำเนินโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประ.. [2023-05-23] เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอร.. [2023-05-23] เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินโครงการจัดทำซั้งเชือกสำหรับแหล่งอ.. [2023-05-19] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2566.. อ่านทั้งหมด 

นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวนภาภรณ์ พวงจันทร์ นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

โดย : สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

..............................................

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวนภาภรณ์ พวงจันทร์ นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี