ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายสัตว์น้ำและประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมและบังคับใช้กฎหมายภายใต้มาตรา 64 และมาตรา 65


[2023-05-31] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานป.. [2023-05-31] ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจำเด.. [2023-05-31] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่องค์การ.. [2023-05-31] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-30] ประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของชาวประมง กรณีชาวป.. [2023-05-30] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรม.. [2023-05-26] ร่วมออกบูธในงาน “Fisherman Shop Festival” ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.. [2023-05-26] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-24] ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการครอบครองสัตว์ป.. [2023-05-23] ร่วมกันกำจัดปลาหมอสีคางดำในพื้นที่คลองบางทะลุ หมู่ 1 ตำบลหาดเจ้าสำราญ.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายสัตว์น้ำและประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมและบังคับใช้กฎหมายภายใต้มาตรา 64 และมาตรา 65 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

โดย : สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

……………………………….

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายวัฒนา นกแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายสัตว์น้ำและประชาสัมพันธ์เพื่อควบคุมและบังคับใช้กฎหมายภายใต้มาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 ร้าน