นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายวัฒนา นกแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566


[2023-05-30] ประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของชาวประมง กรณีชาวป.. [2023-05-30] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรม.. [2023-05-26] ร่วมออกบูธในงาน “Fisherman Shop Festival” ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.. [2023-05-26] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-24] ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการครอบครองสัตว์ป.. [2023-05-23] ร่วมกันกำจัดปลาหมอสีคางดำในพื้นที่คลองบางทะลุ หมู่ 1 ตำบลหาดเจ้าสำราญ.. [2023-05-23] เข้าประชุมหารือการดำเนินโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประ.. [2023-05-23] เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอร.. [2023-05-23] เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินโครงการจัดทำซั้งเชือกสำหรับแหล่งอ.. [2023-05-19] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2566.. อ่านทั้งหมด 

นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายวัฒนา นกแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

โดย : สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี

………….……………………

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายวัฒนา นกแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (ชั้น 2) โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นชาวประมงพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ชื่อเรือประมง แสงอนุรักษ์ จำนวนเงินที่ให้ความช่วยเหลือ 66,000 บาท และจะได้ดำเนินการจัดส่งรายละเอียดขอรับความช่วยเหลือจากกรมประมงต่อไป