นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี   มอบหมายให้ นายวัฒนา นกแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเล หัวข้อ


[2023-05-30] ประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของชาวประมง กรณีชาวป.. [2023-05-30] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรม.. [2023-05-26] ร่วมออกบูธในงาน “Fisherman Shop Festival” ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.. [2023-05-26] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-24] ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการครอบครองสัตว์ป.. [2023-05-23] ร่วมกันกำจัดปลาหมอสีคางดำในพื้นที่คลองบางทะลุ หมู่ 1 ตำบลหาดเจ้าสำราญ.. [2023-05-23] เข้าประชุมหารือการดำเนินโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประ.. [2023-05-23] เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอร.. [2023-05-23] เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินโครงการจัดทำซั้งเชือกสำหรับแหล่งอ.. [2023-05-19] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2566.. อ่านทั้งหมด 

นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี   มอบหมายให้ นายวัฒนา นกแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเล หัวข้อ  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
โดย : กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
..................................................
วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี   มอบหมายให้ นายวัฒนา นกแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเล หัวข้อ " การเพาะเลี้ยงหอยทะเลแบบยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระเบียบพื้นที่และการบริหารจัดการเพาะเลี้ยงหอยทะเลให้มีความยั่งยืน ซึ่งมีตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยทะเล ในพื้นที่ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  ณ บริเวณศาลาวัดบางขุนไทร ตำบลบางขุนไทร  อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี