นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินสภาวะการคุกคามและนำแนวทางการควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอสีคางดำ


[2023-05-30] ประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของชาวประมง กรณีชาวป.. [2023-05-30] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรม.. [2023-05-26] ร่วมออกบูธในงาน “Fisherman Shop Festival” ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.. [2023-05-26] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-24] ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการครอบครองสัตว์ป.. [2023-05-23] ร่วมกันกำจัดปลาหมอสีคางดำในพื้นที่คลองบางทะลุ หมู่ 1 ตำบลหาดเจ้าสำราญ.. [2023-05-23] เข้าประชุมหารือการดำเนินโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประ.. [2023-05-23] เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอร.. [2023-05-23] เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินโครงการจัดทำซั้งเชือกสำหรับแหล่งอ.. [2023-05-19] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2566.. อ่านทั้งหมด 

นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินสภาวะการคุกคามและนำแนวทางการควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอสีคางดำ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
โดย : สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
………………………..
วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินสภาวะการคุกคามและนำแนวทางการควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอสีคางดำลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ชายฝั่งและบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลแบบกึ่งพัฒนา ซึ่งมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประมงในจังหวัดเพชรบุรี ประมงอำเภอเจ้าหน้าที่กรมประมง ผู้แทนนายอำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถอดบทเรียนร่วมกันในการจัดทำแนวทางการควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอสีคางดำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี