กรมประมง จับมือ กรมเจ้าท่า บูรณาการในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา อำนวยความสะดวกชาวประมงยื่นขอใบอนุญาตใช้เรือ

ผู้ตรวจราชการกรมประมง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที.. [2021-10-12 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานป.. [2021-10-12 ] เปิดตัว Line Official Account “จีเอพี กรมประมง” ช่องทางใหม่ในการติดต่อ.. [2021-10-12 ] กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 .. [2021-09-28 ] การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมงตามระเบียบกระทรวงก.. [2021-09-27 ] เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแ.. [2021-09-21 ] เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 95 และวันประมงแห่งชาติ.. [2021-09-21 ] มอบเงินช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ และมอบเกียรติบัตร.. [2021-09-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพช.. [2021-09-20 ] เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการตลาดกลาง.. [2021-09-15 ]
อ่านทั้งหมด 

กรมประมง จับมือ กรมเจ้าท่า บูรณาการในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา อำนวยความสะดวกชาวประมงยื่นขอใบอนุญาตใช้เรือ 

 เผยเเพร่: 2021-09-15  |  อ่าน: 136 ครั้ง

 

จากข้อสรุปในการประชุมโครงการอบรมสัมมนาอาสาสมัครป้องกันปราบปรามประมงผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับซึ่งจัดโดยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) ชาวประมง ได้เสนอให้กรมประมงลดขั้นตอนในการขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง เนื่องจากมีขั้นตอนในการดำเนินการหลายขั้นตอน และต้องใช้ระยะเวลานานทำให้เกิดความล่าช้า และมีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐมีหน่วยงานกลางที่สามารถรับคำร้องและคำขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำการประมงได้ในจุดเดียว และขอให้ลดจำนวนเอกสารที่ซ้ำซ้อนโดยพิจารณาเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ

? นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าว นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวประมงโดยด่วน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องชาวประมง ในกระบวนการต่างๆ ของการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการในภารกิจต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรและชาวประมง

?โดยล่าสุด เมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา กรมประมงและกรมเจ้าท่าได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางในการดำเนินการเพื่อลดขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอออกใบอนุญาตใช้เรือประมง ซึ่งเดิมกำหนดให้ชาวประมงต้องมายื่นคำขอกับกรมประมงเมื่อได้หนังสือรับรองแล้วก็นำไปยื่นขอต่อใบอนุญาตใช้เรือกับกรมเจ้าท่าส่งผลให้ ชาวประมงจะต้องติดต่อไปมาระหว่าง 2 หน่วยงานเกิดความยุ่งยาก และสร้างภาระแก่ชาวประมง โดยได้ข้อยุติร่วมกันในการลดภาระของชาวประมง ซึ่งมีเรือจำนวนกว่า 60,000 ลำในปัจจุบัน โดยปรับเปลี่ยนขั้นตอนใหม่ให้ชาวประมงสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ ณ หน่วยงานกรมเจ้าท่าเพียงจุดเดียว เมื่อกรมเจ้าท่าได้รับคำร้องแล้วจะจัดส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของทั้ง 2 หน่วยงานโดยอัตโนมัติ ภายใต้กรอบการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพเช่นเดิม ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวอยู่ระหว่างการร่วมกันพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถรองรับหลักการตามที่ได้เห็นชอบร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้ระบบได้ช่วงต้นเดือนตุลาคม 2564 นี้ กรมประมง เชื่อมั่นว่า หากเริ่มดำเนินการใช้ระบบฯ จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวประมงเป็นอย่างมาก และกรมประมงยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับลดขั้นตอนในกระบวนงานอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ชาวประมงต่อไป นอกจากนี้ วิธีการที่ปรับเปลี่ยน ยังเป็นวิธีที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ที่ต้องลดการเคลื่อนที่ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้ออีกด้วย...รองอธิบดี กล่าว