สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประมงทะเลนอกชายฝั่ง และผู้แทนประมงพาณิชย์ เข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom) รุ่นที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมง

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 .. [2021-09-28 ] การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมงตามระเบียบกระทรวงก.. [2021-09-27 ] เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแ.. [2021-09-21 ] เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 95 และวันประมงแห่งชาติ.. [2021-09-21 ] มอบเงินช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ และมอบเกียรติบัตร.. [2021-09-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพช.. [2021-09-20 ] เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการตลาดกลาง.. [2021-09-15 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ บริเวณโครงก.. [2021-09-15 ] ตรวจสอบพื้นที่อนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็น.. [2021-08-27 ] กรมประมง จับมือ กรมเจ้าท่า บูรณาการในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอน ลดระย.. [2021-08-27 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประมงทะเลนอกชายฝั่ง และผู้แทนประมงพาณิชย์ เข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom) รุ่นที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมง 

 เผยเเพร่: 2021-08-27  |  อ่าน: 108 ครั้ง