ตรวจสอบการจับผลผลิตปลากะพง ฟาร์มเลี้ยงปลากะพง หมู่ที่ 1 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพง ปี 2564 จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ.. [2021-07-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักง.. [2021-07-16 ] มอบเงินอุดหนุนให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านประมงชายฝั่ง กลุ่มประม.. [2021-07-16 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565.. [2021-07-15 ] ร่วมต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหก.. [2021-07-02 ] เข้าร่วมกิจกรรม "เรารักแก่งกระจาน ขยะคืนฝั่ง" ภายใต้โครงการเสริมสร้างก.. [2021-07-01 ] กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ.. [2021-06-29 ] เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความสะอาดพื้.. [2021-06-25 ] กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย.. [2021-06-25 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประมง.. [2021-06-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบการจับผลผลิตปลากะพง ฟาร์มเลี้ยงปลากะพง หมู่ที่ 1 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพง ปี 2564 จังหวัดเพชรบุรี  

 เผยเเพร่: 2021-06-23  |  อ่าน: 129 ครั้ง