การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบการจับผลผลิตปลากะพง ฟาร์มเลี้ยงปลากะพง หมู่ที่ 1 ตำบลบางครก อำเ.. [2021-06-18 ] กรมประมง....ประกาศ ! ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2564 ฟื้นฟูสัตว์น้ำในพ.. [2021-06-14 ] ปลามังกร หรือ ปลาตะพัด (อโรวาน่า) รู้ก่อนซื้อ ระวังผิดกฎหมายนะตัวเอง.. [2021-06-14 ] มอบชุดป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (PPE) พร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน.. [2021-05-31 ] กรมประมงเตือน !! เกษตรกรเฝ้าระวัง โรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน.. [2021-05-17 ] ประกาศ !! จดแจ้ง !! ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ซึ่งเป็นกิจการก.. [2021-05-17 ] ประกาศควบคุมเครื่องมือและวิธีทำการประมง พื้นที่บังคับใช้มาตรการฤดูสัตว.. [2021-05-13 ] ประชุมหารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน และเดินทางไปตรวจสอบก.. [2021-05-12 ] ประกาศ!! กรมประมง "ลอบพับได้" หรือ "ไอ้โง่" ใช้ หรือ มีไว้ครอบครอง เพื.. [2021-05-12 ] มอบเครื่องมือทำการประมง (อวนปู) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านประม.. [2021-05-11 ]
อ่านทั้งหมด 

การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

 เผยเเพร่: 2021-05-11  |  อ่าน: 94 ครั้ง

 

smiley ประชาสัมพันธ์ !!! 
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เรื่อง...การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(รายละเอียดตามลิ้งที่แนบ) 
enlightenedสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี โทร.032-426032

1. กฏหมายและมาตรฐานเกี่ยวข้องกับการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

>> https://qrgo.page.link/w3B8V <<

2. ยาควบคุมพิเศษ

>> https://qrgo.page.link/n9JxX <<

3. ยาและวัตถุที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยา

>> https://qrgo.page.link/Nfd4E << 

4. วิธีตรวจสอบยาที่ขึ้นทะเบียนตำรับยา

>> https://qrgo.page.link/bydjm <<

5. ยาและเคมีภัณฑ์ที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

>> https://qrgo.page.link/foVUH <<

6. เรื่องควรรู้เกี่ยวกับปัจจัยการผลิต;ยาสัตว์น้ำ

>> https://qrgo.page.link/1wDjV <<

7. เรื่องควรรู้เกี่ยวกับปัจจัยการผลิต;วัตถุอันตราย

>> https://qrgo.page.link/CMTfZ <<

8. เรื่องควรรู้เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตอาหารสัตว์น้ำ

>> https://qrgo.page.link/VFiDF <<

9. วิธีการให้ยาในสัตว์น้ำ

>> https://qrgo.page.link/fkLkj <<

10. แนวปฏิบัติในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

>> https://qrgo.page.link/AJp1c <<

11. Oxytetracyclineในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

>> https://qrgo.page.link/ckDfL <<