ประกาศ !! กรมประมง ขอเชิญร่วมประกวดเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ปีงบประมาณ 2564 

กรมประมงเตือน !! เกษตรกรเฝ้าระวัง โรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน.. [2021-05-17 ] ประกาศ !! จดแจ้ง !! ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ซึ่งเป็นกิจการก.. [2021-05-17 ] ประกาศควบคุมเครื่องมือและวิธีทำการประมง พื้นที่บังคับใช้มาตรการฤดูสัตว.. [2021-05-13 ] ประชุมหารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน และเดินทางไปตรวจสอบก.. [2021-05-12 ] ประกาศ!! กรมประมง "ลอบพับได้" หรือ "ไอ้โง่" ใช้ หรือ มีไว้ครอบครอง เพื.. [2021-05-12 ] มอบเครื่องมือทำการประมง (อวนปู) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านประม.. [2021-05-11 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานป.. [2021-05-07 ] สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรม.. [2021-05-07 ] เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที.. [2021-05-05 ] การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง.. [2021-05-03 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศ !! กรมประมง ขอเชิญร่วมประกวดเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ปีงบประมาณ 2564  

 เผยเเพร่: 2021-05-03  |  อ่าน: 44 ครั้ง

 

ประกาศ !! กรมประมง
ขอเชิญร่วมประกวดเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ปีงบประมาณ 2564 
(เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระดับจังหวัด)
**เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2564 
**สามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 032-426032 หรือ 066-0973563