ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร


[2023-05-15] ฤดูปลาวางไข่ ปี 2566.. [2023-04-21] สมัครสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ.. [2023-04-07] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน.. [2023-02-14] ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร.. [2023-02-01] ผลการปฏิบัติงาน.. [2023-01-16] การป้องกันและลดผลกระทบด้านประมง ในช่วงฤดูหนาวและแล้ง ปี 2565/66.. [2022-12-22] กรมประมงงดให้ งดรับ ของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่างๆ เพื่อเส.. [2022-10-06] ปลาดัดแปลงพันธุกรรม GMOs.. [2022-09-15] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ประจำปีพุทธ.. [2022-08-18] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหาม.. อ่านทั้งหมด 

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ช่องทางติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตรผ่านทางระบบอิเล็กทอนิสส์