ผลการปฏิบัติงาน


[2023-05-15] ฤดูปลาวางไข่ ปี 2566.. [2023-04-21] สมัครสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ.. [2023-04-07] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน.. [2023-02-14] ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร.. [2023-02-01] ผลการปฏิบัติงาน.. [2023-01-16] การป้องกันและลดผลกระทบด้านประมง ในช่วงฤดูหนาวและแล้ง ปี 2565/66.. [2022-12-22] กรมประมงงดให้ งดรับ ของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่างๆ เพื่อเส.. [2022-10-06] ปลาดัดแปลงพันธุกรรม GMOs.. [2022-09-15] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ประจำปีพุทธ.. [2022-08-18] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหาม.. อ่านทั้งหมด 

ผลการปฏิบัติงาน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

 

แผน-ผล การปฏิบัติงาน ประจำปี 2566

กิจกรรม

1. การเตรียมแผนงานภาพรวมขององค์กร

ต.ค 65 (1)

2. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้แก่ประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานประมงจังหวัด

ต.ค 65 (1,2,3,4,5)

พ.ย 65 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)

ธ.ค 65 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)

ม.ค 66 (1,2,3,4,5,6,7,8,9)

ก.พ66(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)

มี.ค 66 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)

เม.ย 66 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)

พ.ค 66 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)

3. การติดตาม เร่งรัด กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ต.ค 65 (1,2,3)

พ.ย 65 (1,2,3,4,5,6)

ธ.ค 65 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)

ม.ค 66 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

ก.พ 66 (1,2,3,4,5,6,7)

มี.ค 66 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)

เม.ย 66 (1,2,3,4,5,6)

พ.ค 66 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)

4. สรุปประมวลผลรายไตรมาส/รายปี

ธ.ค 65 มี.ค 66 มิ.ย 66 ก.ย 66

5. กิจกรรมสนับสนุนด้านการประมงในโครงการและกิจกรรมพิเศษต่างๆ

ต.ค 65 (1,2,3,4,5,6,7,8)

พ.ย 65 (1,2,3,4)

ธ.ค 65 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

ม.ค 66 (1,2,3,4)

ก.พ 66 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)

มี.ค 66 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

เม.ย 66 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

พ.ค 66 (1,2,3,4,5,6,)