[2023-02-01] ผลการปฏิบัติงาน.. [2023-01-16] การป้องกันและลดผลกระทบด้านประมง ในช่วงฤดูหนาวและแล้ง ปี 2565/66.. [2022-12-22] กรมประมงงดให้ งดรับ ของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่างๆ เพื่อเส.. [2022-12-22] กรมประมงงดให้ งดรับ ของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่างๆ เพื่อเส.. [2022-10-06] ปลาดัดแปลงพันธุกรรม GMOs.. [2022-09-15] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ประจำปีพุทธ.. [2022-08-18] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหาม.. [2022-07-22] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโ.. [2022-07-06] Fisherman shop @Phichit จำหน่าย สินค้า.. [2022-06-29] การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์.. อ่านทั้งหมด 

ปลาดัดแปลงพันธุกรรม GMOs 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


             ปลาดัดแปลงพันธุกรรม GMOs ห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามปล่อยสัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ผู้ใดฝ่าฝืนจำคุกสูงสุด 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองกรุณาส่งมอบให้กรมประมง ภายในวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรแจ้งมอบได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร