พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ประจำปีพุทธศักราช 2565


[2022-10-06] ปลาดัดแปลงพันธุกรรม GMOs.. [2022-09-15] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ประจำปีพุทธ.. [2022-08-18] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหาม.. [2022-07-22] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโ.. [2022-07-06] Fisherman shop @Phichit จำหน่าย สินค้า.. [2022-06-29] การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์.. [2022-06-29] ร้านค้า Fisherman Shop @ Phichit ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูป ภายในง.. [2022-06-23] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566.. [2022-06-10] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จ.. [2022-06-06] Fisherman shop @Phichit พบกับ จำหน่าย สินค้า ผลิตภัณฑ์ จากเกษตรกรประมง.. อ่านทั้งหมด 

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ประจำปีพุทธศักราช 2565  


               นายพงษ์พันธ์  สุนทรวิภาต  ประมงจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงพิจิตร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ประจำปี 2565 โดยมีนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีปล่อยและมอบพันธุ์สัตว์น้ำ แก่ตัวแทนผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอดงเจริญ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านวังเรือน หมู่ที่ 5 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร จำนวนทั้งสิ้น 300,000 ตัว ประกอบด้วย ปลากระแห ปลาตะเพียน และปลายี่สกเทศ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน