[2022-09-15] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ประจำปีพุทธ.. [2022-08-18] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหาม.. [2022-07-22] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโ.. [2022-07-06] Fisherman shop @Phichit จำหน่าย สินค้า.. [2022-06-29] การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์.. [2022-06-29] ร้านค้า Fisherman Shop @ Phichit ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูป ภายในง.. [2022-06-23] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566.. [2022-06-10] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จ.. [2022-06-06] Fisherman shop @Phichit พบกับ จำหน่าย สินค้า ผลิตภัณฑ์ จากเกษตรกรประมง.. [2022-05-26] กรมประมง Live สด จัดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกับสำ.. อ่านทั้งหมด 

Fisherman shop @Phichit จำหน่าย สินค้า 


Fisherman shop @Phichit จำหน่าย สินค้า พบกับผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรประมงของจังหวัดพิจิตร และการจำหน่ายสินค้า "กุ้ง" สด สะอาด ปลอดภัย มีทั้ง กุ้งก้ามกราม และ กุ้งขาวแวนนาไม จากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม จังหวัดสุพรรณบุรี วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร