ร้านค้า Fisherman Shop @ Phichit ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูป ภายในงานวันสถาปนากรมชลประทานจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565


[2023-02-14] ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร.. [2023-02-01] ผลการปฏิบัติงาน.. [2023-01-16] การป้องกันและลดผลกระทบด้านประมง ในช่วงฤดูหนาวและแล้ง ปี 2565/66.. [2022-12-22] กรมประมงงดให้ งดรับ ของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่างๆ เพื่อเส.. [2022-10-06] ปลาดัดแปลงพันธุกรรม GMOs.. [2022-09-15] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ประจำปีพุทธ.. [2022-08-18] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหาม.. [2022-07-22] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโ.. [2022-07-06] Fisherman shop @Phichit จำหน่าย สินค้า.. [2022-06-29] การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์.. อ่านทั้งหมด 

ร้านค้า Fisherman Shop @ Phichit ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูป ภายในงานวันสถาปนากรมชลประทานจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565 


          นายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต  ประมงจังหวัดพิจิตร  มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง  ร่วมออกร้านค้า Fisherman Shop เคลื่อนที่ภายในงานวันสถาปนากรมชลประทานจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565 Fisherman Shop @ Phichit สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และสินค้าประมง  สู่ผู้บริโภคโดยตรง ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2565  ซึ่งภายในงานมี สินค้าจากกลุ่มชาวประมงในพื้นที่จังหวัดพิจิตร นำสินค้าแปรรูปที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะมาจำหน่ายในงานด้วย อาทิเช่น น้ำปูร้า ปรุงสุก, น้ำส้มตำปรุงสำเร็จปูร้า, น้ำพริกตาแดงปูนา, น้ำพริกเผาปูนา, ข้าวเกรียบปู (พัดฟาร์ม)  ในการนี้สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สินค้าประมง ควบคู่ไปด้วย เพื่อนำไปสู่การสร้างอาชีพประมงที่ครบวงจรอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและเพิ่มขีดความสามารถในการกระจายสินค้าไปในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ในอนาคต ณ โครงการชลประทานพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร