การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566


[2023-02-14] ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร.. [2023-02-01] ผลการปฏิบัติงาน.. [2023-01-16] การป้องกันและลดผลกระทบด้านประมง ในช่วงฤดูหนาวและแล้ง ปี 2565/66.. [2022-12-22] กรมประมงงดให้ งดรับ ของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่างๆ เพื่อเส.. [2022-10-06] ปลาดัดแปลงพันธุกรรม GMOs.. [2022-09-15] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ประจำปีพุทธ.. [2022-08-18] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหาม.. [2022-07-22] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโ.. [2022-07-06] Fisherman shop @Phichit จำหน่าย สินค้า.. [2022-06-29] การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์.. อ่านทั้งหมด 

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตร ของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มี การถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคม ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ๔ สาขา 

                1.สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญา และมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย (แบบบันทึกข้อมูล

              2.สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (แบบบันทึกข้อมูล

              3.สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น (แบบบันทึกข้อมูล

              4.สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย (แบบบันทึกข้อมูล

สามารถยื่นแบบได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ณ ท้องที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ ภายในเดือน สิงหาคม 2565