การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566


[2022-07-22] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโ.. [2022-07-06] Fisherman shop @Phichit จำหน่าย สินค้า.. [2022-06-29] การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์.. [2022-06-29] ร้านค้า Fisherman Shop @ Phichit ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูป ภายในง.. [2022-06-23] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566.. [2022-06-10] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จ.. [2022-06-06] Fisherman shop @Phichit พบกับ จำหน่าย สินค้า ผลิตภัณฑ์ จากเกษตรกรประมง.. [2022-05-26] กรมประมง Live สด จัดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกับสำ.. [2022-05-20] แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำและโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565.. [2022-05-19] ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง) ปี 2565.. อ่านทั้งหมด 

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตร ของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มี การถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคม ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ๔ สาขา 

                1.สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญา และมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย (แบบบันทึกข้อมูล

              2.สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (แบบบันทึกข้อมูล

              3.สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น (แบบบันทึกข้อมูล

              4.สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย (แบบบันทึกข้อมูล

สามารถยื่นแบบได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ณ ท้องที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ ภายในเดือน สิงหาคม 2565