กิจกรรมมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำในจังหวัดพิจิตร เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564


[2022-05-26] กรมประมง Live สด จัดพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกับสำ.. [2022-05-20] แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำและโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565.. [2022-05-19] ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง) ปี 2565.. [2022-05-06] ขอเชิญ นักเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพร.. [2022-04-01] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565.. [2022-01-20] การป้องกันสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65.. [2022-01-12] รายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565.. [2021-12-22] แบบแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปล.. [2021-09-17] กิจกรรมมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำในจังหวัดพิจิตร เนื่องในว.. [2021-08-31] พิธีมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพิจิ.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำในจังหวัดพิจิตร เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ วันที่ 21 กันยายน ประจำปีพุทธศักราช 2564  โดยนายสุธี สินสุนทร ประมงจังหวัดพิจิตร นายวัฒนา ริ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ กรมประมง ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ได้มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาว  จำนวน 500,000 ตัว ให้แก่ตัวแทนผู้นำชุมชนในแหล่งน้ำธรรมชาติพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 17 แหล่งน้ำ  ณ อาคารจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และปล่อยลงสู่แหล่งน้ำห้วงตะกวน ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก  นายกเทศมนตรีตำบลหอไกร กำนัน  และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรประมง และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำของจังหวัดพิจิตรให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และขอความร่วมมือจากชาวประมง และประชาชน งดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน  ของทุกปี